Blogg

Referensgruppsmöte torsdagen 8 november i Stockholm

Det första referensgruppsmötet hölls i Stockholm torsdagen den 8 november. Cirka tio centralorganisationer deltog. Stort intresse för de här frågorna i gruppen och bra gensvar! Kul också att se de många beröringspunkter de olika medverkande organisationerna hade. Exempel på verksamheter som deltog är Skolledarna, Handisam, Sveriges Elevrådsorganisation, Ungdomsmottagningar på nätet och Killfrågor!

Referensgruppsmöte med Skånegruppen!

Då det varit stort intresse att ingå i projektets referensgrupp och många organisationer deltar har vi valt att skapa två referensgrupper: en ”Skånegrupp” och en ”Stockholmsgrupp”. Förra torsdagen hölls första mötet med Stockholmsgruppen och idag var det Skånegruppens tur.

Många intressanta diskussioner under dagen och deltagarna kom bland annat från Sensus, Region Skåne och BRIS!

Att skriva en bok

Utanför mitt fönster passerar ett höstlandskap. Allt det intensivt gula och gröna som blandas med det röda. Naturens uttryck är så självklart men det är nästintill omöjligt att inte förundras vid varje skiftning. Själv är jag på väg till Gävle för att genomföra en intervju med en anhörig vars dotter led av självskadebeteende och ätstörning.

De senaste månaderna har jag intervjuat drabbade och anhöriga som alla gett sin bild av självskadebeteende och delat med sig av sina nycklar för att hantera vardagen. Desto mer jag arbetar med den här boken, desto intressantare blir det.

Det känns oerhört givande att sammanställa bilden om självskadebeteende genom de tidigare drabbades, de anhörigas och de professionellas ögon och det är en spännande resa som inletts! En resa som förhoppningsvis ska kunna skänka ytterliggare ett perspektiv på området.

Webbsändning från Nationella konferensen om självskadebeteende!

Nu har SKL lagt ut webbsändning från Nationella konferensen om självskadebeteende där jag presenterar projektet.

http://web22.abiliteam.com/ability/program/livepro/admin/bthfront.asp?PRODUCER_ID=xaimkwdhhp&SEARCHFILM=toplist:all&LANGUAGE=sk&ORDERBY=EVENTDATETIME_DESC

Klicka därefter på ”Självskadekonferensen” och välj sen programpunkt ”Ego Nova”.

Workshop kring film 1 med drabbade och anhöriga från SHEDO

Idag träffades några före detta drabbade och anhöriga tillsammans med mig och Jan Linell för att ha Workshops kring film 1. Jan Linell visade exempel från filmer han arbetat med tidigare och vi samtalade kring koncept, hur vi tilltalar målgruppen, hur vi skapar en film som tilltalar både den primära och den sekundära målgruppen och hur vi undviker smittoeffekter och triggers. I vår nästa Workshop kring film 1 kommer vi använda en fokusgrupp med gymnasieelever.

Grymt bra dag på Nationella konferensen!

Det var grymt bra tryck på Stockholms konferens center där det idag hölls nationell konferens om självskadebeteende! Jag föreläste om SHEDO och Informationsprojektet Ego Nova och flera kom fram efter föreläsningen och ville ha mer information och boka in föreläsningar!

Lokalen var fullsatt och förutom min föreläsningen så var det flera forskare, läkare och terapeuter som föreläste! Mycket intressant och kul att se att det nu börjar bli ett mer samlat grepp kring de här frågorna.

På väg till Stockholm för att föreläsa på Nationella Konferensen!

Imorgon är det dags! Den första nationella konferensen om självskadebeteende och jag ska föreläsa om SHEDO:s informationsprojekt Ego Nova.

När jag pratade med Stefan Bergström som är projektledare för den nationella utredningen som görs på området, och arrangör av den nationella konferensen för några veckor sedan fick jag veta att det redan då var 293 anmälda! Stort intresse vilket ju är jättekul, ska bli spännande också att se professionens reaktioner på projektet!

Fem månader med projekt Ego Nova

Nu har fem månader passerat sen vi satte igång arbetet med Ego Nova. När jag tänker tillbaka på den här första tiden är jag oerhört tacksam över det vi i föreningen åstadkommit.

Första hindret passerades redan när vi fick besked att vi beviljats medel till projektet. Statistiskt blir ett av sex projekt beviljade medel. De andra blir aldrig verklighet. Den insikten gör mig oerhört tacksam över att vårt projekt nu är på banan!

När jag nu sammanfattar de här fem månaderna så inser jag hur långt vi faktiskt redan kommit. Vi har skapat en projektorganisation där jag arbetat som projektledare och samordnare. Vi har skapat ett ungdomsnätverk som ger oss input till projektverktygen och som kommer involveras i spridningsarbetet!

Intresset för projektet har varit och är stort och många centralorganisationer har redan anslutit sig till projektets referensgrupp. Några som kan nämnas i sammanhanget är BRIS, SKL, Region Skåne, Handisam och Sveriges skolledarförbund! De kommer alla att medverka med representanter i projektets referensgrupp, och det är vår förhoppning att deras respektive organisationer kommer vara en viktig del i spridningsarbetet av projektverktyg. En ”plantering” i deras organisationer är också en nyckel till att projektet ska kunna leva vidare även efter det att projektet är slut.

De första månaderna har också mycket handlat om att söka intervjupersoner till projektet! Flera personer har intervjuats och deras berättelser kommer bli delar av boken som jag och Anna Åkesson (en av SHEDO:s grundare) sammanställer. Boken kommer innehålla intervjuer med drabbade, anhöriga och professionella, och vi hoppas att den ska kunna bli ett brett projektverktyg som kan användas i många sammanhang.

Workshops har hållits kring den första filmen vi ska producera i projektet och fler Workshops är planerade. Vi ser med spänning på hur arbetet med filmerna kommer fortskrida!

Arbetet med att informera om projektet har också påbörjats och en projekthemsida har upprättats (www.egonova.se). Jag har också börjat föreläsa om projektet och i oktober är två föreläsningar inplanerade. Onsdagen den 3 oktober föreläser jag på den Nationella Konferensen om självskadebeteende och lördagen den 13 oktober blir det en föreläsning på Skåneveckan för psykisk hälsa.

De första fem månaderna har varit intensiva och spännande! Nu hoppas vi på att de kommande månaderna kommer bli lika givande.

Ego Novas hemsida lanseras!

Projekthemsidan lanseras idag! Efter några veckors arbete tillsammans med webbyrån Telegrafstationen är projekthemsidan nu klar! Ni hittar den på:

www.egonova.se

Välkomna!