Blogg

Presentation av Informationsprojektet inför Nationella konferensen om självskadebeteende!

I skrivande stund håller jag på att färdigställa den powerpointpresentation jag tänker använda på den Nationella konferensen om självskadebeteende som hålls i Stockholm 3 oktober. Den nationella konferensen är den första i sitt slag i Sverige och är en del av den nationella utredningen som görs på området.

Det känns nästan overkligt att projektet vi och ungdomarna i föreningen skissade på förra sommaren/hösten nu ska presenteras i ett sådant här sammanhang! Nästan 300 personer från olika myndigheter, vården och andra professionella är anmälda så det blir ett utmärkt tillfälle att presentera projektet och SHEDO!

Arbetet med Projekthemsida är igång!

Under veckan har jag haft kontakt med webbyrå som ska göra projekthemsidan och skissat tillsammans med dem på en design som ska kännas både inbjudande och ungdomlig, men samtidigt informativ. Ska bli spännande att se resultatet när sidan är klar och det kommer underlätta marknadsföringen och spridningen av projektet avsevärt!

Ego Novas-logotype!

Idag blev den klar! Ego Novas logotype som är en återanvändning av SHEDO-trädet fast i en annan färg för att skapa igenkänning men ändå nåt nytt för projektet!

Möte med Region Skåne angående medfinansiering!

Idag ska jag och Katarina Skalare från SHEDO ha möte med Region Skånes psykiatrichef Per-Olof Sjöblom och Stefan Bergström, projektledare för den nationella utredningen om självskadebeteende.

Den nationella utredningen om självskadebeteende ska fokusera på att ta fram vilken kunskap som finns på området och även verka förebyggande. Det finns också tankar på att delar av budgeten för den nationella utredningen ska användas till olika pilotprojekt och därigenom skulle en medfinansiering av Informationsprojekt Ego Nova eventuellt kunna bli möjlig!

Den nationella utredningen om självskadebeteende pågår samtidigt som Informationsprojektet Ego Nova vilket ger en unik möjlighet till samverkan! Vi söker därför nu medfinansiering från Region Skåne och tanken är då att de ska finansiera så att en extern utvärdering av projektet ska kunna göras och även att vi ska kunna täcka kostnaden för att ta fram handledningar genom Studieförbundet Sensus till filmerna och boken som ingår i projektet.

Arvsfondens introduktionsdag för nya projektledare!

Nu är jag på väg till Stockholm för att närvara på introduktionsdagen för nya projektledare som hålls imorgon!

Av programmet att döma blir det en jätteintressant dag! Ser fram emot att få nya perspektiv på projektet och träffa andra eldstjälar!

Workshop på Psykologiska institutionen vid Lunds universitet!

dag hade vi Workshop på psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Tillsammans med forskaren Jonas Bjärehed, filmaren Jan Linell och personer från projektets arbetsgrupp, det s.k Ungdomsnätverket genomförde vi denna Workshop där vi diskuterade syftet med projektet, och hur vi kan förtydliga detta syfte i de olika projektverktygen.

Vi diskuterade också utvärdering av projektet, och hur en sådan utvärdering skulle kunna möjliggöras längre fram. Mycket intressant möte som ledde fram till nya frågetecken, precis som bra möten ofta gör…

Möte med forskaren Jonas Bjärehed vid Lunds psykologiska institution!

I måndags 11/6 träffade jag Jonas Bjärehed som är psykolog och forskare vid Lunds psykologiska institution. Jonas Bjärhed är expert på frågor rörande självskadebeteende och har forskat kring självskadebeteende bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet och blir därför lite extra intressant samarbetspartner och bollplank för oss då han har stor sakkunskap kring just den målgrupp som är Ego Novas primära.

Vi planerar att fördjupa detta samarbete och på måndag 18/6 har vi planerat in en Workshop där personer från projektets arbetsgrupp det s.k Ungdomsnätverket ska medverka tillsammans med Jonas Bjärehed och diskutera syftet med projektet, eventuella möjligheter att göra framtida utvärderingar och hur vi kan skapa projektverktyg som verkligen når fram till målgruppen! Ser fram mot måndagens Workshop!

För er som vill veta mer om Jonas Bjärehed och hans arbete finns länk till hans hemsida här: http://bjarehed.se/

Lärarnas tidning planerar artikel om självskadebeteende och projektet!

Ikväll har jag varit i kontakt med journalisten Karin Lindgren som arbetar på Lärarnas Tidning som är en facktidning för lärare och fritidspedagoger. Karin Lindgren planerar att skriva om självskadebeteende och hon tog därför kontakt med oss för att få person att intervjua med egen erfarenhet.

Jag passade då på att berätta om Informationsprojektet Ego Nova vilket ledde till att Karin kommer ta upp även detta i sin artikel som är planerad att publiceras i Lärarnas Tidning i Augusti!

Länk till Lärarnas Tidning: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning

Möte med Sensus studieförbund!

Idag var jag på möte med Sensus studieförbunds chef Reino Fridh och diskuterade möjligheterna till ett eventuellt samarbete framöver.

Tanken är att Sensus studieförbund ska kunna erbjuda stöd vid framtagning av studiematerial, t. ex handledningar till dramadokumentärerna och boken så att de kan användas av chefer, lärare och andra även de gånger då ingen från projektet är närvarande vid en föreläsning eller liknande. Sensus har också ett för projektet intressant nätverk så det ska bli intressant att se vad detta samarbete kan ge framöver.

Ungdomsnätverket medverkar i skapandet av boken!

Nu har arbetet i ungdomsnätverket kommit igång på allvar och ett av de projektverktyg som ska skapas i informationsprojektet om självskadebeteende/ätstörningar är en bok på området där drabbade, anhöriga och professionella intervjuas.

I skrivande stund håller frågorna till intervjuerna på att brainstormas fram i undomsnätverkets arbetsgrupp på Facebook!

Otroligt roligt att se hur hur alla bidrar med sina tankar och reflektioner och hur boken verkligen genom detta får förutsättningar för att fungera som en bred informationskälla på området!