Blogg

Ungdomsnätverk sätts igång!

Efter att vi i helgen tagit beslut i SHEDO:s styrelse att vi ska formera ett ungdomsnätverk som kommer fungera som en arbetsgrupp för projektet satte vi idag igång arbetet!

Vi skapade en ”arbetsgrupp” på FB och i ett första urval bjöds cirka 25 personer in till nätverket som kommer bidra med smått och stort i projektets planering och genomförande!

Underbart att se kraften och engagemanget som finns i SHEDO!

Nationellt informationsprojekt om självskadebeteende och ätstörningar sätts igång!

Den 1 maj satte vi i föreningen SHEDO (Self harm and eating disorders organisation) igång med arbetet med det nationella informationsprojektet Ego Nova som syftar till att förebygga självskadebeteende och ätstörningar.

Under en treårsperiod kommer vi ta fram två dramadokumentära filmer på området och en bok där drabbade och anhöriga till personer med självskadebeteende och ätstörningar delar med sig av sina berättelser och hur de blev friska. Följ vårt projekt som är den största satsning som hittills gjorts på området!