Möte med forskaren Jonas Bjärehed vid Lunds psykologiska institution!

I måndags 11/6 träffade jag Jonas Bjärehed som är psykolog och forskare vid Lunds psykologiska institution. Jonas Bjärhed är expert på frågor rörande självskadebeteende och har forskat kring självskadebeteende bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet och blir därför lite extra intressant samarbetspartner och bollplank för oss då han har stor sakkunskap kring just den målgrupp som är Ego Novas primära.

Vi planerar att fördjupa detta samarbete och på måndag 18/6 har vi planerat in en Workshop där personer från projektets arbetsgrupp det s.k Ungdomsnätverket ska medverka tillsammans med Jonas Bjärehed och diskutera syftet med projektet, eventuella möjligheter att göra framtida utvärderingar och hur vi kan skapa projektverktyg som verkligen når fram till målgruppen! Ser fram mot måndagens Workshop!

För er som vill veta mer om Jonas Bjärehed och hans arbete finns länk till hans hemsida här: http://bjarehed.se/

Lärarnas tidning planerar artikel om självskadebeteende och projektet!

Ikväll har jag varit i kontakt med journalisten Karin Lindgren som arbetar på Lärarnas Tidning som är en facktidning för lärare och fritidspedagoger. Karin Lindgren planerar att skriva om självskadebeteende och hon tog därför kontakt med oss för att få person att intervjua med egen erfarenhet.

Jag passade då på att berätta om Informationsprojektet Ego Nova vilket ledde till att Karin kommer ta upp även detta i sin artikel som är planerad att publiceras i Lärarnas Tidning i Augusti!

Länk till Lärarnas Tidning: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning

Möte med Sensus studieförbund!

Idag var jag på möte med Sensus studieförbunds chef Reino Fridh och diskuterade möjligheterna till ett eventuellt samarbete framöver.

Tanken är att Sensus studieförbund ska kunna erbjuda stöd vid framtagning av studiematerial, t. ex handledningar till dramadokumentärerna och boken så att de kan användas av chefer, lärare och andra även de gånger då ingen från projektet är närvarande vid en föreläsning eller liknande. Sensus har också ett för projektet intressant nätverk så det ska bli intressant att se vad detta samarbete kan ge framöver.

Ungdomsnätverket medverkar i skapandet av boken!

Nu har arbetet i ungdomsnätverket kommit igång på allvar och ett av de projektverktyg som ska skapas i informationsprojektet om självskadebeteende/ätstörningar är en bok på området där drabbade, anhöriga och professionella intervjuas.

I skrivande stund håller frågorna till intervjuerna på att brainstormas fram i undomsnätverkets arbetsgrupp på Facebook!

Otroligt roligt att se hur hur alla bidrar med sina tankar och reflektioner och hur boken verkligen genom detta får förutsättningar för att fungera som en bred informationskälla på området!

Ungdomsnätverk sätts igång!

Efter att vi i helgen tagit beslut i SHEDO:s styrelse att vi ska formera ett ungdomsnätverk som kommer fungera som en arbetsgrupp för projektet satte vi idag igång arbetet!

Vi skapade en ”arbetsgrupp” på FB och i ett första urval bjöds cirka 25 personer in till nätverket som kommer bidra med smått och stort i projektets planering och genomförande!

Underbart att se kraften och engagemanget som finns i SHEDO!

Nationellt informationsprojekt om självskadebeteende och ätstörningar sätts igång!

Den 1 maj satte vi i föreningen SHEDO (Self harm and eating disorders organisation) igång med arbetet med det nationella informationsprojektet Ego Nova som syftar till att förebygga självskadebeteende och ätstörningar.

Under en treårsperiod kommer vi ta fram två dramadokumentära filmer på området och en bok där drabbade och anhöriga till personer med självskadebeteende och ätstörningar delar med sig av sina berättelser och hur de blev friska. Följ vårt projekt som är den största satsning som hittills gjorts på området!