På väg hem från Bokmässan!

Nu är vi på väg hem efter årets Bokmässa där SHEDO och Ego Nova fanns på plats för tredje året i rad! Att medverka börjar bli en tradition och i år hade vi flera föreläsningar på den s.k Hälsoscenen! Intresset för verksamheten och Ego Nova är stort och boken är fortsatt aktuell. Kanske till och med mer än tidigare då frågan om psykisk ohälsa och självskadebeteende börjar uppmärksammas på bred front inom många olika yrkeskårer och kanske lite speciellt inom skolans värld.

Just personal från skolan brukar vara flitiga besökare på Bokmässan och i år var inget undantag till den regeln. Många intressanta samtal med just den yrkeskåren i vår monter, men också med personal från många andra grenar av samhället och även med drabbade och anhöriga. Förutom alla möten delade vi ut en stor mängd material och alla våra medtagna exemplar av boken ”Ibland finns det inga enkla svar” tog slut (cirka 1500 ex)! Bokmässan – jag hoppas vi ses även nästa år!

SHEDO och Ego Nova på plats på Bokmässan!

Idag har vi riggat monter och imorgon sätter Bokmässan igång! Du kommer väl!

Vi finns i monter ”C01:25 Psykisk hälsa genom livet” Dessutom föreläser vi vid två tillfällen:

Torsdag 24 september, Hälsa- och Livsstilsscenen, E-hallen   Kl 12:30-12:50 Anhörigutbildning för anhöriga till personer som drabbats av självskadebeteende Hör projektledare Hannah Parnén berätta om den nya anhörigutbildningen för anhöriga till personer som drabbats av självskadebeteende. Den har tagits fram tillsammans med Sensus.

Fredag 25 september, Hälsa- och Livsstilsscenen, E-hallen  Kl 10:00-10:20 Att ge stöd och hjälp vid självskadebeteende via internet Conny Allaskog från SHEDO berättar om föreningens arbete med att ge stöd åt personer med självskadebeteende och/eller ätstörningar.

Hanna Hildeman föreläste på Resursskolan!

Hanna Hildeman om dagens föreläsning:

”Nu har jag föreläst för Resursskolan Kristianstads personal i Åhus! Det var kul och det gick bra. Svårt att hinna få med allt bara. De hade mycket frågor och var engagerade. Jag hade kunnat stå där och prata hela dagen, för två och en halv timme gick supersnabbt (tyckte publiken och jag). De var ungefär 35 stycken och jag lämnade 40 böcker. Jag har slut på färdighetslistor men jag sa åt dem att skriva ut från hemsidan. Det verkade inte som så många hade koll på SHEDO alls sedan tidigare, men nu har de full koll! De var även intresserade av att boka mig till hösten för att föreläsa för elevernas föräldrar.  Pedagogerna verkade ganska förtvivlade över bemötandet från BUP i Kristianstad. De hade flera gånger hjälpt elever dit, men blivit ivägskickade igen då elevens självskadeproblematik inte ansetts vara allvarlig nog. Jag hade hoppats att det blivit bättre där sedan ”min tid”, men det verkar inte fungera tillfredställande nu heller. Jag hoppas i alla fall att jag lyckades inge lite hopp och få dem att förstå att deras stöd och agerande kan göra stor skillnad trots att de, som en av dem sa – ”bara är pedagoger”. Kul hade vi i alla fall!”

Hanna Hildeman debuterade som föreläsare i SHEDO och Ego Nova!

Igår och idag har Hanna Hildeman debuterat som föreläsare för SHEDO och Ego Nova! Dagens föreläsning var på Naverlönnskolan i Svedala.

Idag tar Ego Nova slut som Arvsfondsprojekt men projektet lever vidare!

egonovaheaderarv_logo99x99 logosjalvskadeprojekteta4_vertikal-3
Idag är sista dagen för Ego Nova som Arvsfondsprojekt. Projektet har pågått under perioden 2012 – 2015 och genom projektet har boken Ibland finns det inga enkla svar, filmerna Innerst inne kände jag bara ett stort jävla tomt hål och Tjejen som bar på en hemlighet,samt forumteaterföreställningar tagits fram. Projektverktygen tillsammans med föreläsningsupplägg och föreläsningar har spridits runt om i Sverige och förankrats i många större organisationer. Projektet tar idag slut som Arvsfondsprojekt men lever i allra högsta grad vidare!

Projektverktygen och föreläsningar har sedan projektstarten fått stor spridning och uppmärksamhet, exempelvis har boken Ibland finns det inga enkla svar spridits i mer än 36 000 exemplar. För att öka förutsättningarna för en långsiktig överlevnad har boken också lanserats som E-bok vilket möjliggör en kostnadsfri spridning även framöver och för att underlätta användandet av boken har handledningar tagits fram till boken vilket gjort den lättanvänd. Boken är också förankrad inom föreningen SHEDO och används vid såväl aktiviteter som ett material som ges till medlemmar och andra intresserade.

Filmen Innerst inne kände jag bara ett stort jävla tomt hål har skolpersonal och elever som målgrupp. För att säkerställa en fortsatt spridning och distribution även efter projekttiden har kontakt tagits och avtal skrivits med distributören Filmo Skolfilm som är en av landets ledande filmdistributör inom området utbildningsfilm.

Forumteatergruppen Solvere har genom informationsprojektet Ego Nova tagit fram tre forumteaterföreställningar på området självskadebeteende/ätstörningar som planeras fortsätta spelas även efter projektslut.

Föreläsningsuppläggen och föreläsningarna kommer även fortsätta efter det att Ego Nova upphör att vara ett Arvsfondsprojekt. Under det tredje projektåret har ytterligare sju föreläsare utbildats utifrån de föreläsningsupplägg för olika målgrupper som tidigare tagits fram i projektet. Sammanlagt finns det nu 15 föreläsare och flera av dessa föreläsare har hållit ett flertal föreläsningar och planerar att fortsätta med detta även efter projekttiden. Föreläsningsuppläggen är också tillsammans med föreläsningsutbildningen förankrat i SHEDO och kommer användas framöver för att utbilda föreningens volontärer och nya föreläsare och representanter. Ego Nova har också dokumenterats via ett flertal kanaler. Dels via projektets hemsida där man också kan följa projektet via projektdagboken. Man kan också följa projektet via Arvsfondsprojekten och via projektets Ego Nova Facebook-sida. Dessa kanaler kommer finnas kvar och är integrerade i Föreningen SHEDO:s verksamhet.

I skrivande stund har också beslut fattats i Nationella självskadeprojektet att finansiera Ego Nova även efter finansieringen från Allmänna Arvsfonden nu upphör. Detta innebär att projektorganisationen som byggt upp under projekttiden kommer fortsätta arbeta med projektet även framöver.

Forumteaterspelning för skolpersonal i Stockholm!

Idag uppträdde Solvere med sin forumteaterföreställning ”Men vad gör man då” i Stockholm. Föreställningen är en del av informationsprojektet Ego Nova och forumteatergruppen Solvere har tillsammans med SHEDO tagit fram föreställningen som riktar sig till skolpersonal runt ätstörningar och självskadebeteende. Syftet är att diskutera och reflektera kring vad man kan göra om man misstänker att en elev har en ätstörning och/eller självskadar sig.

I föreställningen får vi möta Henrik, en lärare med en hektisk och stressfylld vardag. Han får signaler om att Siri mår dåligt. Ska han ta det på allvar? Borde han prata med Siri? Ta hjälp av någon kollega? Eller lämna över det hela till skolsköterskan eller kurator? Någon måste ta samtalet med Siri och hennes föräldrar. Hur gör man det på bästa sätt? Vi diskuterar, reflekterar och utbyter erfarenheter.

Amelie Roolf debuterar som föreläsare i Ego Nova!

vasterhojdsgymnasium_150310_bild_4

Tisdagen den 10 mars debuterade Amelie Roolf som föreläsare i SHEDO och informationsprojektet Ego Nova!

”Den 10 mars besökte jag Västerhöjdsgymnasiet i Skövde för att föreläsa för deras vård- och omsorgsprogram. Tre föreläsningar hanns med under dagen med ca 25-30 elever i varje grupp. Småbråkig teknik och en lång dag till trots blev dagen bra och uppskattad, både av lärare och elever. Som att det inte vore nog med de fantastiska ungdomarna vid föreläsningstillfällena passade jag också på att träffa elever som valt att arbeta med psykisk ohälsa i sina studier, där jag fick ta del av och tycka och tänka kring en dokumentär under produktion, och tillsammans med deras lärare fick jag också möjlighet att prata om hur psykisk ohälsa framställs i media och i skolan, och hur det borde göras. Många knutna kontakter och bytta telefonnummer senare kunde jag åka hem, sprudlande glad över att veta att våra framtida vårdarbetare (och dokumentärfilmare..!) verkligen bryr sig om och vill engagera sig i psykisk ohälsa.” Amelie Roolf

Idag delas ”Ibland finns det inga enkla svar” ut på Svenska Psykiatrikongressen i Göteborg!

image3-2

Idag är Irja Forsman (föreläsare i Ego Nova och föreningen SHEDO) på plats på Svenska Psykiatrikongressen i Göteborg där SHEDO/Ego Nova delar monter med Nationella självskadeprojektet och delar ut boken ”Ibland finns det inga enkla svar”!

Föreläsningar för Jourhavande kompis i Göteborg och Eksjö Gymnasium!

forelasning_pa_jourhavande_kompis forelasning_pa_eksjo_gymnasium forelasningar_irja

I förra veckan höll SHEDO och Ego Nova-föreläsaren Irja Forsman två föreläsningar.

Den första var på Jourhavande kompis (Röda korsets ungdomsverksamhet) onsdagen 4 mars!

Den andra föreläsningen var för elevhälsoteam, pedagoger och lärare på Eksjö gymnasiet på fredagen den 6 mars!

Är ni verksamma inom psykiatri, skola, ideell sektor och är intresserade av föreläsning genom föreningen SHEDO och informationsprojektet Ego Nova, hör av er via egonova@shedo.se så skräddarsyr vi ett upplägg utifrån er verksamhet!

Föreläsning 28/1 på temakväll om Självskadebeteende i Malmö

Ikväll debuterade Carina Hemborg som föreläsare i SHEDO och informationsprojektet Ego Nova. Carina berättade om sin långa resa och hur hon rest sig igen och hittat vägar vidare från ett tidigare liv med självskadebeteende och ätstörningar till ett liv där hon idag är frisk och fri.  Debuten var på Jubileumsaulan på SUS i Malmö på arrangemang om självskadebeteende arrangerat av Vuxenpsykiatrin i Malmö och Lokalt Forum. Under kvällen föreläste även Conny Allaskog om SHEDO och Ego Nova.