Föreläsningar på Svenska Psykiatrikongressen!

forelasning_pa_svenska_psykiatrikongressen_160317_Igår och idag har Svenska Psykiatrikongressen hållits i Stockholm. Arrangemanget är ett av de största på området och igår föreläste vi på temat ”Självskadebeteende i heldygnsvård – hur tar vi oss från rättspsyk?”  Idag var vi återigen på scenen och höll vi föreläsning på temat ”Vad är god vård vid självskadebeteende och nya behandlingsformer.”

Föreläsning för BUP i Stockholm!

Idag var det dags för DBT-teamet BUP, Stockholm att hålla sin andra 2-dagars utbildning ”Bemötande med fokus på självskadebeteende” och Malin Emanuelsdotter från SHEDO var på plats och föreläste. Det var 31 deltagare från BUPs öppen- och mellanvård som deltog i utbildningen och därmed lyssnade på föreläsningen!

Föreläsning på Cityakuten Närakuten Barn, Karolinska sjukhuset i Solna, Stockholm

forelasning_160307”Idag har jag hållit en föreläsning på Cityakuten Närakuten Barn, Karolinska sjukhuset i Solna, Stockholm. Det var en liten intim personalgrupp på sju personer som lyssnade på min föreläsning. Fokus lades på bemötande och hur de kan tänka när unga söker vård för självskadebeteende alternativt för exempelvis frakturer och personalen upptäcker självskador. I slutet av föreläsningen kom vi överens om att de behöver skriva ner riktlinjer/checklista för hur de ska göra när de möter unga med självskadebeteende, så alla gör lika och så att bemötande och omvårdnad blir så bra som möjligt. Personalen var eniga om att min föreläsning var väldigt givande och lärorik samt att alla deras kollegor skulle behöva ta del av föreläsningen. Så jag ser fram emot att få komma tillbaka vid något annat tillfälle.” Hälsningar/Malin

Föreläsning på Solhem i Borås!

”För fem år sedan var jag patient här. Idag har jag varit tillbaka på enheten, i samma korridor, samma rutiner och träffat samma vårdpersonal. Men jag kom dit som en helt ny människa. Idag var jag inte där som patient, utan som föreläsare. Det var en fantastisk känsla att träffa mina gamla behandlare och nuvarande patienter för att föreläsa om SHEDO och min historia. Det känns också fint och viktigt att kunna ge de som kämpar nu ett bevis på att det finns ett liv efter självskadebeteende och dåligt mående.” /Jessica, vice ordförande, SHEDO

Jessica Andersson föreläste för volontärer

Igår föreläste Jessica Andersson för Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar och Tjejzonens volontärer!

Idag debuterade Therése Fors som föreläsare i SHEDO och Ego Nova!

Idag har Therése Fors debuterat som föreläsare i SHEDO och Ego Nova! Therése föreläste i Malmö på Ungdomens hus för socialpsykiatrin/boendestödjare. 64 personer närvade på föreläsningen och det delades även böcker/flyers/färdighetslistor Intresset var mycket stort och det blev många frågor, både under paus och frågostund. En mycket givande och positiv upplevelse som delades av såväl publik som föreläsare!

Öppen föreläsning 27 april i Göteborg

oppen_forelasning_27_april_i_goteborg_2

Igår höll Hannah Parnén en öppen föreläsning i Sensus studieförbunds lokaler i Göteborg. Lokalen var fullsatt! Hon bjöd på sin berättelse om hur hon tog sig ur sitt långt gångna destruktiva leverne med både självskador och ätstörningar, till att idag vara helt frisk. Hon berättade även om SHEDOs verksamhet och bland annat om de anhörigutbildningar som hon varit med och byggt upp. Kvällen avslutades med intressanta tankar och frågor från publiken. Kort och gott, en kanonkväll där över 2 timmar bara försvann!

I helgen utbildas sju nya föreläsare i projektet!

I helgen utbildas den ”andra kullen” föreläsare i projektet. Utbildningen hålls i Hässleholm och innehåller allt från information om SHEDO och Ego Nova, till förhållningssätt, samt utbildning i projektets sju föreläsningsupplägg.

Med dessa sju nya föreläsare har projektet nu 15 föreläsare som sprider kunskap, erfarenheter och hopp på området självskadebeteende, ätstörningar och psykisk ohälsa i olika delar av Sverige.

Föreläsning 10/12 för Centrum för specialisttandvård!

Idag föreläser vi om självskadebeteende och ätstörningar för Centrum för specialisttandvård i Lund. Behöver er verksamhet lära er mer om självskadebeteende och ätstörningar, hör av er till info@shedo.se

Heldagskonferens/spridningskonferens i Göteborg 19/11

Idag var det den första heldagskonferensen/spridningskonferensen i SHEDO:s informationsprojekt Ego Nova.

På plats fanns Conny, Amelie och Hannah. Konferensen var fullbokad och alla de 200 platserna var fyllda!

Stort engagemang från publiken när vi visade upp boken, forumteatern och de två filmerna som tagits fram i projektet!