Samtalshandledning

Du kan ladda ner samtalshandledningar till boken ”Ibland finns det inga enkla svar” här nedan. Samtalshandledningarna riktar sig till dig som i ditt yrke eller uppdrag (till exempel inom skolan, vården, som fritidsledare eller föreningsaktiv) möter personer med självskadebeteende och/eller ätstörning, och deras anhöriga/närstående, och ger förslag på hur materialet kan användas.

Två handledningar har tagits fram av Studieförbundet Sensus, ett kortare upplägg som omfattar en träff (4 timmar), och ett längre upplägg som omfattar 3-6 träffar och som även kan göras som studiecirkel.

Samtalshandledning med mötesupplägg omfattande en träff (4 timmar)

Samtalshandledning med mötesupplägg omfattande 3-6 träffar

Samtalshandledningarna har tagits fram av Kerstin Selén på Studieförbundet Sensus. Kerstin Selén har tidigare tagit fram material åt en mängd organisationer och föreningar, bland annat åt Hjärnkoll.