Idag tar Ego Nova slut som Arvsfondsprojekt men projektet lever vidare!

egonovaheaderarv_logo99x99 logosjalvskadeprojekteta4_vertikal-3
Idag är sista dagen för Ego Nova som Arvsfondsprojekt. Projektet har pågått under perioden 2012 – 2015 och genom projektet har boken Ibland finns det inga enkla svar, filmerna Innerst inne kände jag bara ett stort jävla tomt hål och Tjejen som bar på en hemlighet,samt forumteaterföreställningar tagits fram. Projektverktygen tillsammans med föreläsningsupplägg och föreläsningar har spridits runt om i Sverige och förankrats i många större organisationer. Projektet tar idag slut som Arvsfondsprojekt men lever i allra högsta grad vidare!

Projektverktygen och föreläsningar har sedan projektstarten fått stor spridning och uppmärksamhet, exempelvis har boken Ibland finns det inga enkla svar spridits i mer än 36 000 exemplar. För att öka förutsättningarna för en långsiktig överlevnad har boken också lanserats som E-bok vilket möjliggör en kostnadsfri spridning även framöver och för att underlätta användandet av boken har handledningar tagits fram till boken vilket gjort den lättanvänd. Boken är också förankrad inom föreningen SHEDO och används vid såväl aktiviteter som ett material som ges till medlemmar och andra intresserade.

Filmen Innerst inne kände jag bara ett stort jävla tomt hål har skolpersonal och elever som målgrupp. För att säkerställa en fortsatt spridning och distribution även efter projekttiden har kontakt tagits och avtal skrivits med distributören Filmo Skolfilm som är en av landets ledande filmdistributör inom området utbildningsfilm.

Forumteatergruppen Solvere har genom informationsprojektet Ego Nova tagit fram tre forumteaterföreställningar på området självskadebeteende/ätstörningar som planeras fortsätta spelas även efter projektslut.

Föreläsningsuppläggen och föreläsningarna kommer även fortsätta efter det att Ego Nova upphör att vara ett Arvsfondsprojekt. Under det tredje projektåret har ytterligare sju föreläsare utbildats utifrån de föreläsningsupplägg för olika målgrupper som tidigare tagits fram i projektet. Sammanlagt finns det nu 15 föreläsare och flera av dessa föreläsare har hållit ett flertal föreläsningar och planerar att fortsätta med detta även efter projekttiden. Föreläsningsuppläggen är också tillsammans med föreläsningsutbildningen förankrat i SHEDO och kommer användas framöver för att utbilda föreningens volontärer och nya föreläsare och representanter. Ego Nova har också dokumenterats via ett flertal kanaler. Dels via projektets hemsida där man också kan följa projektet via projektdagboken. Man kan också följa projektet via Arvsfondsprojekten och via projektets Ego Nova Facebook-sida. Dessa kanaler kommer finnas kvar och är integrerade i Föreningen SHEDO:s verksamhet.

I skrivande stund har också beslut fattats i Nationella självskadeprojektet att finansiera Ego Nova även efter finansieringen från Allmänna Arvsfonden nu upphör. Detta innebär att projektorganisationen som byggt upp under projekttiden kommer fortsätta arbeta med projektet även framöver.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

16 + tolv =