Om Ego Nova

Informationsprojektet Ego Nova är ett nationellt informationsprojekt som syftar till att öka kunskapen om självskadebeteende och ätstörningar, minska fördomar och ge hopp. Målgruppen för projektet är såväl drabbade och anhöriga, som professionella, som i sitt arbete eller uppdrag möter någon som drabbats av ett självskadebeteende, eller en ätstörning.

Information om självskadebeteende och ätstörningar ges via föreläsningar som bygger på såväl självupplevda erfarenheter, som faktadelar, och är målgruppsanpassade. Information ges också genom så kallade projektverktyg som är olika typer av material om självskadebeteende och ätstörningar. Materialet innefattar en bok, två filmer, och en forumteater.

Ego Nova drivs av föreningen SHEDO och var under perioden 2012-2015 ett Arvsfondsprojekt men finansieras nu av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Sedan projektstarten har projektet nått cirka 110 000 personer och anses vara den bredaste informationssatsningen som genomförts i Sverige på området självskadebeteende och ätstörningar.

För att se hur projektet Ego Nova växte fram; läs gärna vår blogg här.